Tel +98 21 8608 0601

درباره شرکت

شرکت مدیریت توسعه برهان مبین، با هدف اجرای پروژه های ملی در حوزه های مدیریتی و فنی ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) فعالیت می نماید ...

سهامداران

سهامداران اصلی شرکت، نهادهای تخصصی توسعه گر (Developer) بوده و دارای سوابق ارزنده‌ای در این زمینه می‌باشند ...

حوزه های فعالیت شرکت

گستره فعاليت هاي شركت مدیرت توسعه برهان مبین با همکاری پرسنل متخصص و زبده خود در حول محورهای زیر ساماندهی شده است ...